เพลงคลาสสิค(Classic) alainblesing.com คือดนตรีอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมมาเป็นเวลายาวนาน เพลงคลาสสิคมีเอกลักษณ์ที่โดนเด่นเฉพาะตัว ทำให้ผู้ที่ได้ฟังรู้สึกเคลิ้มและคล้อยตาม ดนตรีคลาสสิคจะใช้เครื่องดนตรี 5 กลุ่ม เครื่องสาย เครื่องลมไม้ เครื่องลมทองเหลือง เครื่องกระทบ เครื่องลิ่มนิ้ว เป็นต้น

unnamed - เพลงคลาสสิค(Classic)
เพลงคลาสสิค(Classic)