เพลงร๊อค(Rock) alainblesing.com คือดนตรีที่ประกอบไปด้วย กีต้าร์ เบส กลอง เป็นเครื่องดนตรีหลัก มีรูปแบบง่ายๆ เน้นความหนักแน่นในเนื้อหาและความสนุกสนาน เป็นที่นิยมจากผู้ฟังจำนวนมาก เพลงRock จะปลุกอารมณ์ทำให้เกินความรู้สึกอยากเต้น โยกย้ายสายสะโพกไปตามจังหวะของเพลง

Rock Schallplatten 728x409 1 - เพลงร๊อค(Rock)
เพลงร๊อค(Rock)